Stockholm Medical Cannabis Conference

FAQ

Hur blir jag patient?

Du kan skicka in en egenremiss här.

Din primära vårdgivare kan också skicka in en remiss till oss. Det görs genom att fylla i detta formulär.

För att vi skall kunna ta emot dig som patient behöver du skicka in fullständigt journalunderlag för din aktuella smärtproblematik till oss. Vi har för närvarande tyvärr inte möjlighet att genomföra patientutredningar. För att vi skall kunna hjälpa dig krävs det att du redan har blivit utredd.

Vilka cannabis-baserade mediciner finns tillgängliga?

För närvarande finns dessvärre inga godkända cannabisläkemedel som kan förskrivas under högkostnadsskyddet, då de två av läkemedelsverket godkända cannabisbaserade läkemedlen Sativex och Epidiolex inte ingår i läkemedelsförmånen. Däremot så finns möjligheten att skriva ut två icke-registrerade läkemedel, Dronabinol (25 mg/ml) och Cannabidiol (100 mg/ml). Bägge läkemedlen tillverkas sedan sep 2021 av svenska Apotek Produktion & Laboratorier (APL) och kan förskrivas som extemporeläkemedel när andra läkemedelsalternativ har haft bristfällig effekt. Extemporeläkemedel ingår i läkemedelsförmånen. Cannabis-baserade läkemedel som är godkända i andra länder går att ansöka om individuell licens hos Läkemedelsverket för att få använda. Vid ett godkännande så ingår även dessa mediciner i läkemedelsförmånen.

Vilka indikationer behandlar ni?

Vi behandlar patienter utifrån rådande vetenskapliga kunskapsläge. För närvarande så finns det mest och bäst klinisk evidens för medicinsk cannabis inom områdena kronisk smärta och okontrollerade skakningar och spasticitet, därför är det dessa indikationer vi har riktat in oss på. Även epilepsier kan ofta behandlas framgångsrikt men kräver samverkan med behandlande neurolog. Har du en unik diagnos som du tror kan vara aktuell för behandling med medicinsk cannabis? Kontakta oss för en gratis konsultation.

Är medicinsk cannabis beroendeframkallande?

Medicinsk cannabis, liksom andra droger, kan vara beroendeframkallande. Cannabis innehåller THC (tetrahydrocannabinol), som ger dosberoende psykotropa effekter och kan vara beroendeframkallande. I allmänhet är medicinska doser av THC väsentligt mindre än rekreationsdoser och därför betydligt säkrare än rekreationellt användande av cannabis med hög THC-halt.

Risken för missbruk av medicinsk cannabis varierar beroende på ett antal faktorer, såsom individens genetik, deras historia av missbruk, administrationssätt, samt dos och frekvens av användning. Generellt sett är risken för missbruk högre för personer som använder cannabis ofta och i höga doser, och för dem som har en historia av missbruk eller specifika psykiska tillstånd. Eftersom risker och potentiella bieffekter står i direkt proportion till mängden konsumerad THC så används så låga doser THC som möjligt vid medicinsk användning. Medicinsk cannabis i form av de orala läkemedlen Dronabinol och Cannabidiol resulterar i betydligt lägre blodkoncentrationer THC än vad cannabis-baserade mediciner ämnade för inhalering gör och anses därför väsentligt mindre beroendeframkallande än exempelvis torkade växtdelar ämnade för inhalation.

Sammantaget kan medicinsk cannabis vara beroendeframkallande och skapa ett mildare beroende. Det är därför viktigt för individer som överväger att cannabis för medicinska själ att göra det under ledning av en läkare och noggrant övervaka användningen för att minimera risken för missbruk och andra negativa effekter.

Hur använder man läkemedlen Dronabinol och Cannabidiol?

Bägge läkemedel är sesamoljeberedningar tillverkade för oral och submukosal användning. För snabbare effekt så hålls oljorna under tungan. På fastande mage uppnås maximal effekt efter ca 1 timme. Vid samtidigt intag med fettrik mat så uppnås maximal effekt efter ca 3 timmar. Den totala mängden absorberade cannabinoider ökar med 200-300% vid samtidig konsumtion av fettrik mat.

Hur stor är en medicinsk dos jämfört med en rekreationsdos av THC?

Storleken på en medicinsk dos kan variera beroende på ett antal faktorer, såsom individens specifika diagnos, tolerans mot läkemedlet, allmänhälsa och medicinska historia. I allmänhet är medicinska doser av THC vanligtvis väsentligt mindre än rekreationsdoser och är noggrant titrerade för att minimera risken för oönskade biverkningar och för att maximera de terapeutiska fördelarna med behandlingen.

Exempelvis är startdosen av THC för kronisk smärta vanligtvis i intervallet 2,5 till 5 mg per dag, och dosen kan sedan justeras efter behov baserat på individens svar på behandlingen. Rekreationella doser av THC är vanligen mångfaldigt större, administreras vanligen uteslutande genom rökning/vaping och tas till skillnad från medicinska doser specifikt med intentionen att uppleva psykoaktiva effekter, såsom eufori och förändrade sinnesuppfattningar

Hur länge tar det innan man får effekt av medicinsk cannabis?

För patienter utan tidigare erfarenhet av cannabinoider så kan det ta några månader innan full effekt uppnåtts. Vissa patienter känner lindring tämligen omgående, medan andra patienter kan kräva ett antal dosjusteringar innan ordentlig terapeutisk effekt uppnås. CBD kräver ofta en längre inställningsperiod jämfört med THC som har mer akuta effekter. Exakt hur just du kommer svara på medicinsk cannabis är omöjligt att säga, då det till stor del styrs av vår individuella biokemi och vårt endocannabinoida systems hälsostatus.

Är det lagligt med medicinsk cannabis?

Ja det är lagligt med medicinsk cannabis i Sverige. Dock så existerar det inte så många praktiska behandlingsalternativ, då de två godkända läkemedlen Sativex och Epidiolex inte ingår i läkemedelsförmånen för svenska patienter. De två cannabis-baserade läkemedlen Dronabinol och Cannabidiol kan dock förskrivas extempore och ingår då i läkemedelsförmånen. Extemporemediciner kan endast förskrivas när andra existerande godkända läkemedelsalternativ har testats utan fullgod effekt, alternativt har givit oacceptabla biverkningar.

Vilka bieffekter är vanliga från medicinsk cannabis?

De flesta biverkningar från medicinsk cannabis är direkt relaterade till mängden THC. Majoriteten av patienter som upplever biverkningar från cannabis-baserade mediciner får dem endast under en kort övergångsperiod därefter de vanligen mattas av och försvinner. Få av våra patienter upplever att de blir ”höga”, då medicinska doser THC är väsentligt lägre än rekreationella doser och inte titreras med psykoaktivitet som syfte.

Mycket vanliga:                     

 • Dåsighet                     
 • Yrsel
 • Torr mun
 • Ångest
 • Illamående
 • Kognitiva effekter
 • Ökad aptit
 • Diarré

Vanliga:

 • Känsla av berusning/eufori
 • Suddig syn
 • Huvudvärk

Ovanliga:

 • Lågt blodtryck/högt blodtryck
 • Paranoia
 • Depression
 • Balansproblem
 • Takykardi

Hur skiljer sig läkemedlet Cannabidiol från CBD-oljorna som går att köpa på internet?

Cannabidiol (APL) är precis som alla godkända mediciner tillverkat under extremt strikta regulatoriska krav (Good Manufacturing Practice = GMP). De CBD-oljor som går att köpa på internet har inte blivit tillverkade under samma strikta kontroll- och kvalitetskrav som Cannabidiol (APL) har. Endast Cannabidiol (APL) och Epidiolex (GW Pharma) är producerade under tillräckligt höga kvalitetskrav för att användas inom svensk sjukvård. Eftersom Epidiolex dessvärre inte ingår i läkemedelsförmånen så återstår endast Cannabidiol (APL) som läkemedelsalternativ.

Är Dronabinol och Cannabidiol syntetiskt framställda?

Nej Dronabinol (APL) och Cannabidiol (APL) framställs från torkade växtdelar från två olika GMP-producerade kultivarer, en THC-dominant och en CBD-dominant. Växtmaterialet extraheras med superkritisk koldioxid, späds ut till rätt koncentration med sesamolja och förpackas därefter på flaska tillsammans med små koncentrationer av ett konserveringsämne för ökad hållbarhet utav erfarna farmaceuter hos statliga Apotek Produktion & Laboratorier (APL).

Vilka patienttyper bör inte använda cannabis-baserade mediciner?

Kontraindikationer är tillstånd eller faktorer som gör en medicinsk behandling osäker eller olämplig för en viss individ. De specifika kontraindikationerna för medicinsk cannabis kan variera beroende på den specifika produkten, individens hälsa och medicinska historia och andra faktorer.

Några vanliga kontraindikationer för medicinsk cannabis inkluderar:

 • Nuvarande användning av specifika mediciner som kan interagera med cannabis och därmed öka risken för biverkningar.
 • Graviditet eller amning, eftersom cannabis kan påverka barnets utveckling och passerar över i bröstmjölken.
 • Historik av missbruk eller beroende, eftersom cannabis kan vara beroendeframkallande och kan öka risken för återfall hos personer med tidigare missbruk.
 • Vissa psykiska tillstånd, såsom psykos eller schizofreni, eftersom cannabis kan förvärra dessa tillstånd och kan utlösa psykotiska episoder-
 • Andra medicinska tillstånd, såsom leversjukdom eller lungsjukdom*, eftersom cannabis kan påverka levern och lungorna och kan förvärra dessa tillstånd

Det är viktigt att diskutera användningen av medicinsk cannabis med en läkare för att avgöra om det kan vara ett lämpligt alternativ för en individ och för att identifiera eventuella kontraindikationer som kan gälla.

*Gäller endast inhalerad cannabis och inte orala/submukosala oljor som Dronabinol och Cannabidiol.

Vilka mediciner bör inte kombineras med medicinsk cannabis?

Några vanliga mediciner som kan ha farliga droginteraktioner med medicinsk cannabis inkluderar:

 • Opioida smärtstillande medel, såsom oxikodon och morfin, kan interagera med cannabis och potentiellt öka risken för andningsdepression och andra biverkningar. Vi jobbar aktivt för att våra patienter skall kunna reducera och på sikt helt höra upp med användingen av opioida läkemedel med hjälp av medicinsk cannabis.
 • Vissa bensodiazepiner, såsom clobazam, kan interagera med cannabis och därmed öka risken för sedering och andra biverkningar. Vi jobbar aktivt med våra patienter för att minska användningen av benzodiazepiner då medicinsk cannabis ofta visat sig kunna substituera för benzodiazepiner som ångestdämpande läkemedel.
 • Antikoagulantia och trombocythämmande läkemedel, såsom warfarin och eliquis, som kan interagera med cannabis och öka risken för blödning.
 • Antidepressiva och antipsykotika, såsom fluoxetin och olanzapin, som kan interagera med cannabis och påverka effektiviteten av dessa mediciner.
 • Blodtrycksmediciner, såsom betablockerare och ACE-hämmare, som kan interagera med cannabis och påverka blodtryckskontrollen.

Det är viktigt att diskutera användningen av medicinsk cannabis med en läkare och att tillhandahålla en komplett lista över mediciner och kosttillskott som tas. Detta kan hjälpa till att identifiera potentiella läkemedelsinteraktioner och tillåta läkaren att justera behandlingsplanen efter behov för att minimera risken för biverkningar.

Kontakta oss

Du når oss alltid via e-post:
info@aureacare.se

För telefontid, för dig som hellre vill bli uppringd: 08-122 018 36‬

Besöksadress Stockholm:
Arenavägen 41
121 77 Johanneshov

Besöksadress Kristianstad:
Karpalundsvägen 39A
291 61 Kristianstad

Följ oss på Linkedin

Följ oss på Facebook

Följ oss på Instagram

Följ oss på Twitter

Följ oss på YouTube

Registrera dig för nyhetsbrev

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Denna digitala plattform ägs och drivs av Aureum Life Investments AB med org nr: 556254–3750. Informationen som publiceras på denna plattform är skapad av redaktionerna på Aurea Care Medical Science Journal med utgivningsbevis nr: 32 176 / AureumLife.se med utgivningsbevis nr: 32 238 / Aureum Publishing Group med utgivningsbevis nr: 32 239. Allt publicerat material publiceras med stöd i tryckfrihetsförordningen och kan därav inte anses utgöra marknadsföring av läkemedel.

Avsikten med publiceringarna och innehållet på denna digitala plattform är att ge allmänheten en mer nyanserad och rättvisande bild vad det gäller medicinsk cannabis i framförallt Sverige.

Behöver du komma i kontakt med redaktionerna vänligen besök: https://aureumlife.se/kontakta-oss/