Stockholm Medical Cannabis Conference

Forskning

Är du verksam läkare i Sverige med ett forskningsintresse relaterat till medicinsk cannabis? Kontakta oss för att undersöka möjligheter till forskningssamarbete.

MCDA-analys för läkemedel mot kronisk neuropatisk smärta

Den välkände brittiske drog-forskaren Professor David Nutt publicerade i augusti resultaten från en multi-kriterie beslutsanalys  (MCDA)-studie, i vilken en bred internationell expertgrupp utförligt utvärderade risk-nytta-förhållandena och biverkningsprofilerna hos tolv vanligt kliniskt använda läkemedel förskrivna mot kronisk neuropatisk smärta, inklusive THC, CBD och THC+CBD (1:1). Expertgruppen innehöll såväl smärtläkare, psykiatriker, neurologer, forskare, farmakologer, samt patientrepresentanter med…

MCDA-analys för läkemedel mot kronisk neuropatisk smärta

Forskning

MCDA-analys för läkemedel mot kronisk neuropatisk smärta

Den välkände brittiske drog-forskaren Professor David Nutt publicerade i augusti resultaten från en multi-kriterie beslutsanalys  (MCDA)-studie, i vilken en bred internationell expertgrupp utförligt utvärderade risk-nytta-förhållandena och biverkningsprofilerna hos tolv vanligt kliniskt använda läkemedel förskrivna mot kronisk neuropatisk smärta, inklusive THC, CBD och THC+CBD (1:1). Expertgruppen innehöll såväl smärtläkare, psykiatriker, neurologer, forskare, farmakologer, samt patientrepresentanter med …

Registrera dig för nyhetsbrev

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Denna digitala plattform ägs och drivs av Aureum Life Investments AB med org nr: 556254–3750. Informationen som publiceras på denna plattform är skapad av redaktionerna på Aurea Care Medical Science Journal med utgivningsbevis nr: 32 176 / AureumLife.se med utgivningsbevis nr: 32 238 / Aureum Publishing Group med utgivningsbevis nr: 32 239. Allt publicerat material publiceras med stöd i tryckfrihetsförordningen och kan därav inte anses utgöra marknadsföring av läkemedel.

Avsikten med publiceringarna och innehållet på denna digitala plattform är att ge allmänheten en mer nyanserad och rättvisande bild vad det gäller medicinsk cannabis i framförallt Sverige.

Behöver du komma i kontakt med redaktionerna vänligen besök: https://aureumlife.se/kontakta-oss/