Stockholm Medical Cannabis Conference

Medicinsk Cannabis i Sverige

Medicinsk cannabis har varit lagligt i Sverige sedan 2012 då det första cannabis-baserade läkemedlet Sativex (THC+CBD) blev godkänt för att behandla MS-relaterad spasticitet. Sedan dess har även Epidiolex (CBD) blivit godkänt för att behandla två ovanliga barnepilepsier, Dravets sjukdom och Lennox-Gastauts syndrom. Dessvärre ingår inte något av dessa två läkemedel för närvarande i läkemedelsförmånen.

2017 godkände Läkemedelsverket de första individuella licenserna som berättigar patienter till att använda individuella cannabis-baserade läkemedel som är godkända i andra länder under högkostnadsskyddet. Denna typ av licens söks av behandlande läkare och bedöms därefter på individuell basis av Läkemedelsverket. Ett godkännande kräver att samtliga andra läkemedelsalternativ redan har testats med bristfälligt resultat eller oacceptabla biverkningar, samt att patienten har dokumenterad god effekt av ett godkänt cannabis-baserat läkemedel.

Under 2021 så började svenska Apotek Produktion & Laboratorier (APL) att producera Dronabinol (THC) och Cannabidiol (CBD) som numera kan förskrivas extempore som ett sista-alternativ, när övriga läkemedel redan har testats med bristfällig effekt eller oacceptabla biverkningar. Extempore-förskrivna mediciner som Dronabinol och Cannabidiol ingår i läkemedelsförmånen.

Kontakta oss

Du når oss alltid via e-post:
info@aureacare.se

För telefontid, för dig som hellre vill bli uppringd: 08-122 018 36‬

Besöksadress Stockholm:
Arenavägen 41
121 77 Johanneshov

Besöksadress Kristianstad:
Karpalundsvägen 39A
291 61 Kristianstad

Följ oss på Linkedin

Följ oss på Facebook

Följ oss på Instagram

Följ oss på Twitter

Följ oss på YouTube

Registrera dig för nyhetsbrev

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Denna digitala plattform ägs och drivs av Aureum Life Investments AB med org nr: 556254–3750. Informationen som publiceras på denna plattform är skapad av redaktionerna på Aurea Care Medical Science Journal med utgivningsbevis nr: 32 176 / AureumLife.se med utgivningsbevis nr: 32 238 / Aureum Publishing Group med utgivningsbevis nr: 32 239. Allt publicerat material publiceras med stöd i tryckfrihetsförordningen och kan därav inte anses utgöra marknadsföring av läkemedel.

Avsikten med publiceringarna och innehållet på denna digitala plattform är att ge allmänheten en mer nyanserad och rättvisande bild vad det gäller medicinsk cannabis i framförallt Sverige.

Behöver du komma i kontakt med redaktionerna vänligen besök: https://aureumlife.se/kontakta-oss/